PARALI BIAKLI CAKA

PARALI BIAKLI CAKA

Ürün Kodu : FGS

Kategori : ÜRÜNLER
  • Kapasite Tablosu
  • Teknik Ozellikler
  • Video
FCK SERIES UNIT FCK 1300 FCK 1550 FDK 2050
K?v?rma uzunlu?u mm 1300 1500 2050
K?v?rma  kapasitesi mm 1,5 1,5 1,5
Çene aç?lma yüksekli?i mm 40 80 120
Max. Bükme aç?s? ° 135° 135° 135°
Yükseklik mm 1200 1200 1250
Geni?lik mm 870 870 600
Uzunluk mm 1590 2190 2890
A??rl?k ~kg 450 750 1250

STANDART DONANIM

Çelik konstrüksiyon kaynakl? gövde
De?i?ik ebatl? parçal? b?çaklar
K?v?rmak için gereken gücü bir yay deste?i ile azaltmaktad?r.
Kontrollü bir bükme için operatörün her iki eli ile kullanabilmesini sa?layan ve ayak yard?m?yla kilitlenmesine izin veren üst çene vard?r

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Yenile