FGS SER?S? REDKTRL G?YOT?N MAKAS

FGS SER?S? REDKTRL G?YOT?N MAKAS

Ürün Kodu : FGS

Kategori : ÜRÜNLER
  • Kapasite Tablosu
  • Teknik Ozellikler
  • Video
FGS SERIES UNIT 13503 15503 20503 25502,5 31002 15504 15505 20504 25504 31004
Kesme kapasitesi mm 3 3 3 2,5 2 4 5 4 4 4
Kesme uzunlu?u mm 1350 1550 2050 2550 3100 1550 1550 2050 2550 3100
Kesme aç?s? < 2,4 2,4 2,2 1,6 1,6 2 2 2 1,8 1,8
Strok 1/min. 35 35 35 35 35 41 41 41 41 41
Motor gücü kW 3 3 3 3 3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Arka dayama mesafesi mm 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Tabla geni?li?i mm 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450
Tabla yüksekli?i mm 830 830 830 830 830 870 870 870 870 870
Yükseklik mm 1200 1200 1200 1220 1220 1300 1300 1300 1300 1300
Geni?lik mm 1700 1700 1700 1700 1700 1800 1800 1800 1800 1800
Uzunluk mm 1850 2050 2550 3050 3600 2050 2050 2600 3050 3600
A??rl?k ~kg 1342 1485 1800 2040 2700 2200 2250 2300 2750 3200

STANDART DONANIM

Kaynakl? çelik konstrüksiyon gövde
Motorlu NC kontrollü 750 mm arka dayama
Üst b?çaklar 2 kenarl?, Alt b?çaklar 2 kenarl?
Üst b?çaklar 2 kenarl?, Alt b?çaklar 4 kenarl? FGS15504 - 31004
Kolay b?çak bo?luk ayar?
1 adet cetvelli gönye
NC Kontrol ünitesi BL 401,1
Hareketli ayak pedal? ve acil stop butonu
Parmak koruma

ÖZEL DONANIM

Pnömatik arka saç kald?rma sistemi
1000 mm arka dayama
0-180° derece ayarlanabilir aç? ayarl? gönye
Arka emniyet bariyeri
Uzat?lm?? ön kollar ve gönye
?lave destek kollar

ÜRÜN BİLGİ FORMU

Yenile