C- T?P? ?FT ETK?L? H?DROL?K DER?N EKME PRES?

C- T?P? ?FT ETK?L? H?DROL?K DER?N EKME PRES?

Ürün Kodu : FHP

Kategori : ÜRÜNLER
  • Kapasite Tablosu
  • Teknik Ozellikler
  • Video
MODEL UNIT FHP 30P FHP 60P FHP 100P FHP 150P FHP 30 FHP 60 FHP 100 FHP 150
Basma Gücü Ton 30 60 100 150 30 60 100 150
Kurs mm 300 350 500 500 300 350 500 500
Maks. Çal??ma Bas?nc? bar 200 200 240 240 200 200 240 240
?ni? H?z? mm/sec 100 100 100 100 100 100 100 100
?? H?z? mm/sec 10 10 9 9 10 10 9 9
Geri Dönü? H?z? mm/sec 165 165 165 165 165 165 165 165
Çene Aç?kl??? mm 550 600 750 750 550 600 750 750
Alt Tabla Ölçüsü mm 600x900 600x1000 700x1100 750x1200 600x900 600x1000 700x1100 750x1200
Üst Tabla Ölçüsü mm 500x800 550x850 600x900 650x950 500x800 550x850 600x900 650x950
Merkez Uzakl??? mm 220 240 300 320 220 240 300 320
Mapa Deli?i Ømm 80 100 120 120 80 100 120 120
Motor Gücü kW 5 7,5 7,5 11 5 7,5 7,5 11
Uzunluk mm 1950 1950 2100 2200 1950 1950 2100 2200
Geni?lik mm 1750 1750 1750 1800 1750 1750 1750 1800
Yükseklik mm 2700 2850 2950 3000 2700 2850 3000 3000
A??rl?k Kg 600 700 8150 12200 5800 6850 7900 12000
Alt Pot Gücü Ton 12 25 30 40 - - - -
Alt Pot Kursu mm 150 150 200 200 - - - -
Alt Pot Çal??ma Bas?nc? bar 130 160 170 160 - - - -
Alt Pot Geri Dönü? H?z? mm/sec 100 60 52 40 - - - -
Alt Pot Tablas? mm 250x250 300x300 700x400 720x540 - - - -

STANDART DONANIM

PHP-P presler çift tesirli özel derin s?vama için tasarlanm??
Çelik konstrüksiyon kaynakl? gövde
Üst tabla k?zakl? Rijitlenmi?tir
Kolay kontrol için programlanabilir NC dokunmatik ekran
Koçun ve potun h?z? mesafesi, bas?nc? ekrandan ayarlanabilir
Çal??ma alan? etraf?nda ???k bariyeri
Otomatik merkezi ya?lama sistemi
?ki elle kontrol paneli
Elektrik Ekipmanlar? Schneider, Siemens and Telemechanic
TÜV taraf?ndan verilen CE güvenlik akreditasyonuÜRÜN BİLGİ FORMU

Yenile