HAKKIMIZDA

FRESAN

FRESAN , firmas? 1974 y?l?nda fason torna ve freze i?lerini yapmak amac?yla kurulmu? bir atölye olup, bugün itibariyle 1.500 m2’si kapal? 2.000 m2’si aç?k olmak üzere toplam 3.500 m² lik fabrikas?nda hizmet vermektedir. Ürün portföyünde eksantrik pres ve özel makine imalat? bulunan firmam?z, ürünlerinin %70’ini ba?ta Almanya, Polonya, Hollanda, Portekiz, Bulgaristan, Macaristan, M?s?r olmak üzere, yurt d???na ihraç etmektedir.

CE belgeli ürünleri ile dünyada birçok kullan?c?ya ula?maktad?r.

Ürün portföyümüz;

  • C tipi eksantrik presler 10 ton’dan 250 ton’a (100kN - 2500 kN)
  • Özel makina imalat?
  • Hidrolik punch makinalar?

Enerjinin gittikçe önem kazand??? günümüz dünyas?nda, minimum zaman ve güç sarfiyat? ile maksimum verim ve kaliteyi yakalamak çok önemli bir hedef haline gelmi?tir. Bu hedefi yakalamaksa kaliteli ve hassas imalat makineleri ile mümkündür.

Bu amaçla üretilen FRESAN eksantrik preslerinde küçük tonajlarda da kaliteli pres yap?s?n? yakalamak mümkündür.